Reklamační řád

Reklamační řád

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil naši obuv. Tento Záruční list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem.


Veškerá obuv nabízená v prodejnách splňuje požadavky obvyklé jakosti (dle platných tech. norem, CSN 795600-Obuv-Požadavky a metody zkoušení a CSN 795790-Obuv-Přijatelné odchylky) a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná (dle lzákonač. 102/2001Sb., o obecné bezpečnosti výrobků v aktuálním znění). Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a firmy reklamační řád. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník a zákonač. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. Je vystaven v každé prodejě. Záruční list spolu s kupním dokladem uschovejte pro případ reklamace. Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti obuvi, které vznikly v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálů a nebo na nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto Záručním listu.

Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží v prodejně (přes eshop), nejlépe nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady obecné hygieny. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.

Při výskytu odstanitelné vady má zákazník právo a firma je povinna, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Firma vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Právo na výměnu nebo na odstoupené od smlouvy má zákazník v případě třetího výskytu stejné odstranitelné vady po dvou předchozích opravách, nebo při výskytu tří odstranitelných vad najednou.

Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zbožíza nové bezvadné nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Rozpor s kupní smlouvou. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Toto neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobí. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je firma povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď opravou zboží nebo jeho výměnou. Neí-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

Výběr obuvi

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám - délka vnitřního prostoru obuvi - velikost - má být delší než délka chodidla, prsty by se neměly v žádném případě dotýkat vnitřní strany špičky obuvi (trv. nadměrek). Je třeba si uvědomit, že ne každá bota "padne" na každou nodu. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar obuvi nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Nezapomeňte vtít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování obuvi. Pouze obuv dovře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu obuvi. Po celoíu dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používání obuvi (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi, atd. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu obuvi a její plné funkčnosti je pravidelná údržba obuvi podstatnfě zkracuje její plnou funkčnost a životnost.

 

Účelovost obuvi

Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost oblivňuje volbu použítého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Berte, tedy, prím při výbě v úvahu,  jakmu účeu chcete obuv používat.

Vycházková obuv - je obuv k nošení v exteriéru a interiéru. Vyznačuje se klasickou konstrukcí, bez výraznějších módních prvků. Obvykle jsou u ní životnost a pohodlnost důležitější než módnost. Je charakteristická velkou pestrostí střihů. Pro uzavřené střihy vycházkové obuvi je nejnižší možná teplota použitelností -5°C. Vycházková flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí).

Zimní obuv - je obuv určená k nošení v exteriérech v zimním období. Vyznačuje se vyšší úrovní tepelně izolačních vlastností, často teplou vlasovou podšívkou a mohutnější podešví, zpravidla s protiskluzným dezénem. Zimní flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí).

Společenská obuv - je obuv pro krátkodobé nošení v interiéru při různých společenských příležitostech. Jedná se většinou o celousňovou obuv klasických střihů (polobotkovou nebo lodičkovou) s usňovou podešví. Tato obuv je velmi citlivá na vlhkost a nerovný povrch, a proto ji nedoporučujeme používat v exteriérech.

Módní obuv - je obuv určená pro krátkodobé nošení. Svou konstrukcí a materiálovým složením je určena, navržena a vyrobena k nošení v nenáročných podmínkách a prvořadá je u ní módnost, nikoliv životnost. Zpravidla se vyznačuje aktuálními módmími prvky, které také určují její přibližnou životnost. Tato obuv není určena pro každodenní, časté používání. Pokud se rozhodnete používat tuto obuv pravidelně, je nutno věnovat maximální pozornost stavu spodkových dílců a celkovému ošetřování a údržbě.

Vysoce módní obuv - je obuv určená pro krátkodobé a občasné nošení v nenáročných podmínkách. Materiály a typ konstrukce jsou vybírány s vysokým důrazem na poslední módní trendy, vše je podřízeno vzhledu a estetické hodnotě (např. extrémně prodloužené špičky, podsazené podešve, vrchový materiál protažený až do spodkové části). Použití nestandardních materiálů a konstrukcí způsobuje rychlé opotřebení takové obuvi. Životnost obuvi je omezená, může být i výrazně kratší než poskytovaná záruční doba. Tato obuv je určena především do suchého prostředí a je nutno předcházet jejímu ušpinění a jiným negativním vlivům. Na konstrukci a  materiály jsou kladeny minimální technické požadavky. Tato obuv není v žádném případě určená pro každodenní, časté používání.

Rekreační obuv - je obuv k nošení ve volném čase při různých rekreačně-vycházkových příležitostech. Její konstrukce je přizpůsobena k použití v exteriéru, i v mírném, upraveném přírodním terénu. Tato obuv není určená k provozování sportovních aktivit.

Sportovní obuv - je obuv pro provozování různých sportovních aktivit. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům příslušného druhu sportu, proto je nutné ji pouze k tomuto sportu používat.

Domácí obuv - lehká, textilní obuv jednoduché konstrukce určená k nošení v místnostech. Domácí obuv s textilním spodkem (podešví) je především určena k udržení nohy v teple - není určená k běžnému nošení. Při běžném nošení může dojít k poškození spodku této obuvi.

Dětská obuv - je obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní nároky. Tyto nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se vyvíjí a roste:

  • vyberte obuv, která dobře padne do délky i do šířky, nezapomeňte na nadměrek 10-15 mm
  • dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a dostatečně tuhý opatek
  • upřednostňujte kotníčkový střih šněrovací nebo s páskem na suchý zip
  • dětská noha roste velice rychle, kontrolujte proto pravidelně velikost nohy a nošené obuvi
  • nezapomeňte, že dětská noha se vyvíjí, její kosti jsou měkké a případné nedodržení základních zásad může mít za následek poškození nohy dítěte mnohdy na celý život
  • vzhledem ke způsobu užívání dětské obuvi (charakter dětské chůze) je tato obuv ve větší míře vystavena mechanickému poškození - okopání, odření. Tato případná mechanická poškození nemohou být důvodem k reklamaci.

Veškerá dětská obuv prodávaná v prodejnách je zdravotně nezávadná. Zdravotní nezávadnost je je posuzována podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

 

Výrobní způsob

Další hledisko výrazně ovlivňující funkci a údržbu obuvi je výrobní způsob, trz. způsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem 

Obuv lepená - nejčastěji používaná technologie, kdy je spodek obuvi ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být negativně ovlivněna promáčením nebo propocením obuvi. Opakovaným používáním nedostatečně vysušené obuvi. Při neopatrné chůzi může dojít k mechanickému uvolnění lepeného spoje (ukopnutí).

Obuv flexiblová - obuv vyrobená tímto způsobem je velmi pohodlná, lehká, ohebná (flexibilní) s efektním prošívaným okrajem. Zvýšená ohebnost je daná skutečností, že svršek obuvi je přišíván přímo ke spodkové součásti, bez nutnosti použití napínací stélky. Nevýhodou této obuvji je její omezená vodonepropustnost, která je dána právě přišitím svršku ke spodku, při kterém je vrchový materiál perforován šitím. Tuto obuv používejte především v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. Pravidelnou údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Obuv důkladně impregnujte a nebo krémujte. Zvláště pečlivě ošetřete prošívaný okraj obuvi včetně řezu materiálů - tuto část obuvi důkladně naimpregnujte a v případě hladkých usní i prokrémujte.

Obuv s přímo tvářeným spodkem - spodek obuvi je ke svršku přepevněn lisováním, vstřikováním nebo odléváním, Kvalita spoje i samotného spodku obuvi je dána použitým materiálem a dodržením technologie.